Zarząd Klubu Wyżła Brytyjskiego zawiadamia, że zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Klubu na dzień 03.02.2018r., które odbedzie się w Klubie Wiejskim w Wilczeńcu, ul. Kościelna Droga 10, 05-092 Łomianki.