Wywiad z Chris Jennings hodowla "CANTERIS" (UK)

 

KWB:

What is the reason of Your love to English Setters?
Why this breeds became to be so close to Your heart, it is some story about this?

 

Chris Jennings:

I chose English Setters because of their elegance and temperament.

 

KWB:

What is breeding for You? And what does it mean word "breeder"?
What qualities should possess breeder with passion?

 

Chris Jennings:

Breeding is all about improving what you have;better lines healthy with good temperament;good hips,skin etc.whilst maintaining the points of the breed standard.

 

KWB:

What do You think, what is the worst mistake of breeders when choosing breeding pair?

 

Chris Jennings:

To me the worst mistake is choosing a dog because its winning, not because it suits your bitch.

 

KWB:

You are a breeder with years of experience, what is Your ideology, vision of breed?
How would be look Your perfect English Setter in terms of the psyche and the exterior?

 

Chris Jennings:

My vision for the breed is to be healthy;to move soundly be of good steady temperament and adhere to the breed standard.

 

KWB:

What is Your opinion about dog shows?
You are judge. On what You pay attention evaluating the dog?

 

Chris Jennings:

I assess each dog against my interpretation of the breed standard;but then look for that extra something that bit of showmanship that sets it apart from the others.I am particularly keen on well balanced appealing heads;good forehand assembly;well balanced body and must have level tail set with lashing action. Obviously good movement with drive is essential.

 

KWB:

What do You think about English Setters now?
What are their adventage and what are their disadvantages?

 

Chris Jennings:

I think the breed numbers are not good for the gene pool. There needs to be more dogs and a wider pool of stud dogs with more varied breeding lines.Having said that I feel we have some lovely quality dogs around at present in the UK.

 

KWB:

What do You think about English Setters in Poland?

 

Chris Jennings:

I have only been to one show in Poland,but feel on that showing there were some typical dogs there. I know many come from English lines!

 

KWB:

Setter is a hunting dog. Do you think that these characteristics and instinct are important?

 

Chris Jennings:

As you know we have two different strains in UK. However, it is great to watch the "show" types still working the open fields when they can. We have had 2 full Champions in UK who have gained their title in the field and the show ring.The type and characteristics of the Working English Setter are quite different to the Show type in appearance and size. Is that the same in Poland?

 

KWB:

Do You think that English Setter is difficult breed to carry out, and why?

 

Chris Jennings:

Not sure what you mean about this but feel English Setters are not normally difficult to breed with;cesareans are not that common;I have only had one Caesar due to inertia in my 40 years of breeding. The other problem again not common can be puppies that die within 2-3 days "fading puppies".

 

KWB:

What is Your biggest dream as English Setters lover? Maybe it has already come true?

 

Chris Jennings:

My biggest dreams have started to come true!! I now have a bitch with 2 res CCs; a Show Champion bitch and her son is showing great potential. As a judge I have been asked to referee in 2018 and then judge (bitches) at the English Setter Association Championship show in 2019. This is a huge honour for me.It is what most English Setter judges would aspire to.

The only thing left is to make up my young dog to a Show Champion and to judge Crufts!!

 

 

 

*******

 

 

 

KWB:

Skąd się wzięła Twoja miłość do seterów angielskich?

Dlaczego ta rasa stała się tak bliska Twojemu sercu? Czy wiąże się z tym jakaś historia?

 

Chris Jennings:

Wybrałam setery angielskie ze względu na ich elegancję i temperament.

 

KWB:

Czym jest dla Ciebie hodowla? Co oznacza słowo "hodowca"?

Jakie cechy powinien posiadać hodowca z pasją?

 

Chris Jennings:

Hodowla jest związana ze specyficznym podejściem do linii hodowlanej, genetyki i zdrowia, budowy anatomicznej, stawów, skóry, etc. Utrzymaniem czystości rasy i standardów hodowlanych.

 

KWB:

Jak sądzisz, co jest najczęstszym błędem hodowców przy doborze pary hodowlanej?

 

Chris Jennings:

Dla mnie najgorszym jest dobieranie reproduktora pod kątem zwycięstw, a nie tego czy pasuje do danej suki.

 

KWB:

Jesteś hodowcą z wieloletnim doświadczeniem. Jaka jest twoja ideologia, wizja rasy.

Jak powinien wyglądać Twój idealny seter angielski pod względem psychiki i eksterieru.

 

Chris Jennings:

Dla mnie najważniejsze jest zdrowie, płynność ruchów, temperament i standard rasy.

 

KWB:

Jaka jest Twoja opinia na temat wystaw psów.
Jesteś sędzią. Na co zwracasz uwagę oceniając psa?

 

Chris Jennings:

Oceniam który z psów jest najbliższy mojej interpretacji wzorca. Zwracam uwagę na to jak dany pies się prezentuje i czym wyróżnia się od innych. Zwracam uwagę na zbalansowane głowy, dobry handling, proporcjonalne ciało, to czy ogon noszony jest w poziomie, dobry i płynny ruch jest niezwykle pożądany..

 

KWB:

Co sądzisz o współczesnych seterach angielskich? Jakie są ich zalety a jakie wady?

 

Chris Jennings:

Uważam, że nie jest dobre dla rasy zawężanie puli genetycznej. Powinno wykorzystywać się jak najwięcej psów i dobierać cechy reproduktorów z jak najbardziej różnorodnych wariantów linii hodowlanych.

 

KWB:

Co sądzisz o seterach angielskich w Polsce?

 

Chris Jennings:

Byłam raz na wystawie w polsce i widziałam trochę psów odpowiadającym standardom typowo brytyjskim. Wiele z nich ma swoje korzenie w liniach brytyjskich!!!

 

KWB:

Seter jest psem myśliwskim. Czy sądzisz, że pasja i instynkt są ważne?

 

Chris Jennings:

Jak wiecie, my w UK mamy nieco inny sposób patrzenia. Jakkolwiek miło jest oglądać na show psa, który na co dzień spełnia się uzytkowo.

 

KWB:

Czy uważasz, że seter angielski jest rasą trudną w hodowli i dlaczego?

 

Chris Jennings:

Nie wiem czy dobrze interpretuję pytanie, jednak w moim odczuciu setery angielskie nie są rasą szczególnie trudną w hodowli.

Jestem hodowcą z 40-letnim doświadczeniem, jednak nadal bardzo przeżywam, gdy mały szczeniaczek umiera 2-3 dni od porodu.

 

KWB:

Jakie jest Twoje największe marzenie, jako miłośnika rasy.
A może już się spełniło?

 

Chris Jennings:

Moje największe marzenie zaczyna stawać się prawdą. Mam teraz bardzo utytuowaną suczkę z 2 res. CCS, championkę wystawową i jej świetnie zapowiadającego się syna. Jako sędzia zostałam poproszona o sędziowanie w 2018r. będę również sędziować na Englisch Setter Association Championship w 1919'. To dla mnie ogromny zaszczyt. To największy wyraz uznania dla sędziego Seterów Angielskich. Marzę jeszcze tylko o tym, by moje młode psy wyrastały na championy i by posędziować na Crufts!!

 

 

Chris Jennings 2017'

 

 

 

Wywiad przeprowadził: Zbigniew Dzionek
Tłumaczenie, redakcja: Alicja Jamer

 

Komentarze (0)

Zaloguj się lub zapisz się, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.