Wywiad z Maureen Justice (seter szkocki gordon - hodowla Liric UK). 

 

KWB:

What is the reason of Your love to Gordons?
Why this breeds became to be so close to Your heart, it is some story about this?

 

Maureen Justice:

Over 40 years ago I was visiting a friend and I saw this beautiful Black and Tan Setter running around, on closer inspection I knew I had to have one, from that moment my life has been dominated by Gordon's.

 

KWB:

What is breeding for You? And what does it mean word "breeder"?
What qualities should possess breeder with passion?

 

Maureen Justice:

Breeding for me has always been to try and better what I have, there is always excitement in a new litter wondering whether this will be the one! A breeder should have a good knowledge of the breed and to look objectively at their own dogs and ask oneself 'what does this bitch need to improve on' and choose a dog that compliments her. If the pups do not come up to your hopes for showing then do not keep it. Try again.

 

KWB:

What do You think, what is the worst mistake of breeders when choosing breeding pair?

 

Maureen Justice:

To me it is a mistake not to look at the dogs objectively, do they compliment each other? Look at the pedigree, are the dogs in this good dogs of correct type with no outstanding faults.
Try to choose a dog which is known to pass on his good points.

 

KWB:

You are a breeder with years of experience, what is Your ideology, vision of breed?
How would be look Your perfect Gordon Setter in terms of the psyche and the exterior?

 

Maureen Justice:

For me the breed has improved over the last 20 years both in health and temperament but I think we have lost some of the beautiful heads we had, the standard has to be kept in mind with no exaggerations taking hold and changing it. The perfect dog has yet to be born!

 

KWB:

What is Your opinion about dog shows?
You are judge. On what You pay attention evaluating the dog?

 

Maureen Justice:

Dog shows should be enjoyable but also educational, so much can be learned from sitting and watching the other dogs. When I judge I am looking for a balanced dog of good type, correct conformation, soundness, good temperament, a pleasing head and expression, correct colour and coat and well presented, nothing overdone, and one that moves well and covers the ground easily.

 

KWB:

What do You think about Gordon Setters now?
What are their adventage and what are their disadvantages?

 

Maureen Justice:

I think today's Gordon's on the whole are good, there is a variance in type but they still fit the standard, remember people's interpretation varies. Care has been taken overall to breed correctly, however exaggerations have crept in with too much coat and over trimming.

 

KWB:

What do You think about Gordon Setters in Poland?

 

Maureen Justice:

Unfortunately I do not have too much experience of the Gordon in Poland but the ones
I have seen are good.

 

KWB:

Gordon is a hunting dog. Do you think that these characteristics and instinct are important?

 

Maureen Justice:

Yes I do think the instincts to work in a Gordon should be encouraged, they can be very successful both in the field and the show ring.

 

KWB:

Do You think that Gordon is difficult breed to carry out, and why?

 

Maureen Justice:

In my experience the Gordon does not always breed to type and there can be quite a variance within puppies in the same litter. With closely bred litters the pups are similar. You have to choose what you think is best and appeals to you.

 

KWB:

What is Your biggest dream as GS lover? Maybe it has already come true?

 

Maureen Justice:

To judge Gordon's at Crufts, which I have done, and to breed a record holder, which I have done with Sh.Ch. Liric High Society whom to this day is still the breed CC record holder.

 

 * * * * * * *

 

KWB:

Skąd się wzięła Twoja miłość do gordonów?

Dlaczego ta rasa stała się tak bliska Twojemu sercu? Czy wiąże się z tym jakaś historia?

 

Maureen Justice:

Przed 40 laty, byłam z wizytą u przyjaciela i wtedy zobaczyłam tego pięknego, czarnego-podpalanego setera, biegającego naokoło, po bliższym poznaniu wiedziałam, że muszę takiego mieć. Od tego momentu, moje życie zostało zdominowane przez gordony.

 

KWB:

Czym jest dla Ciebie hodowla? Co oznacza słowo "hodowca"?

Jakie cechy powinien posiadać hodowca z pasją?

 

Maureen Justice:

Hodowla dla mnie, jest ciągłą próbą ulepszania tego co już mam, zawsze jest ekscytujące zastanawianie się, czy nowy miot będzie tym jedynym!

Hodowca powinien mieć wiedzę na temat rasy, powinien potrafić spojrzeć obiektywnie na swoje psy i odpowiedzieć sobie "co w tej suni wymaga poprawy" i wybrać psa,
który ją uzupełnia. Jeżeli szczenięta nie spełniają twoich nadziei, nie zostawiaj ich, spróbuj ponownie.

 

KWB:

Jak sądzisz, co jest najczęstszym błędem hodowców przy doborze pary hodowlanej?

 

Maureen Justice:

Dla mnie błędem jest to, że nie patrzymy na psy obiektywnie, nie zwracamy uwagi czy się wzajemnie uzupełniają. Popatrz w rodowody, są wśród tych psów dobre psy
o prawidłowym typie, bez rażących wad. Sprubój wybrać psa o którym wiesz, że przekaże swoje dobre cechy.

 

KWB:

Jesteś hodowcą z wieloletnim doświadczeniem. Jaka jest twoja ideologia, wizja rasy.

Jak powinien wyglądać Twój idealny gordon seter pod względem psychiki i eksterieru.

 

Maureen Justice:

Dla mnie rasa uległa poprawie przez ostatnich 20 lat, zarówno pod względem zdrowotnym, jak i temperamentu, ale myślę, że straciliśmy trochę z pięknych głów które mieliśmy, należy pamiętać o standardzie bez przesadyzmu i zmieniania go.

Idealny pies jeszcze się nie narodził!....

 

KWB:

Jaka jest Twoja opinia na temat wystaw psów.
Jesteś sędzią. Na co zwracasz uwagę oceniając psa?

 

Maureen Justice:

Pokazy psów powinny być przyjemne, ale i edukacyjne, tak wiele można się nauczyć siedząc i patrząc na inne psy. Kiedy jestem sędzią, zwracam uwagę na zbalansowane psy w dobrym typie, poprawnej budowie, mocne, o dobrym temperamencie, przyjemnej głowie i wyrazie, poprawnym kolorze i szacie, dobrą prezentację niczym
nie przesadzoną i piękny ruch, łatwość odrywania się od ziemi.

 

KWB:

Co sądzisz o współczesnych gordonach? Jakie są ich zalety a jakie wady?

 

Maureen Justice:

Myślę, że dzisiejsze gordony są całkiem dobre, istnieją różne typy, ale wciąż mieszczące się w standardzie, należy pamiętać, że ludzka interpretacja może się różnić

Uważam, że rasa jest ogólnie poprawna, z nieco zbyt obfitą szatą i podcięciem.

 

KWB:

Co sądzisz o gordonach w Polsce?

 

Maureen Justice:

Niestety nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o gordony w Polsce,
ale te które widziałam są dobre.

 

KWB:

Gordon jest psem myśliwskim. Czy sądzisz, że pasja i instynkt są ważne?

 

Maureen Justice:

Tak, uważam, że instynkt łowiecki gordona powinien być wzmacniany, one mogą odnosić sukcesy zarówno w terenie, jak i na ringu wystawowym.

 

KWB:

Czy uważasz, że gordon jest rasą trudną w hodowli i dlaczego?

 

Maureen Justice:

Z mojego doświadczenia gordony są rasa nie zawsze wyrównaną typem, mogą być znaczne różnice wśród szczeniąt w jednym miocie. Przy bliższym doborze hodowlanym szczenięta w miocie są podobne. Musisz wybrać to co uważasz za najlepsze
w odniesieniu do siebie.

 

KWB:

Jakie jest Twoje największe marzenie, jako miłośnika gordonów.
A może już się spełniło?

 

Maureen Justice:

Sędziować gordony na Crufts, które zrealizowałam i wychodować rekordzistę, które spełniłam z Sh.Ch. Liric High Society, który do dziś jest posiadaczem największej ilości tytułów.

 

Maureen Justice, luty 2017.

 

 

 

Tłumaczenie: Alicja Jamer
Wywiad dla Klubu Wyżłów Brytyjskich przeprowadziła: Alicja Jamer
Redakcja: Alicja Jamer

 

Klub Wyżła Brytyjskiego
Środy z Wyżłem Brytyjskim
05-04-2017'

 

 

 

 

Komentarze (0)

Zaloguj się lub zapisz się, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.