W związku z Uchwałą Plenum Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce z dnia 14.12.2016 zatwierdzającą Klub Wyżła Brytyjskiego oraz zapisami § 2 Regulaminy Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału (Klubu) informujemy, że